Doprava ZDARMA nad 1 500 Kč a eko taška jako dárek od 2 000 Kč

Obchodní podmínky

Taky bychom raději lítali venku v lese nebo parku s našimi chlupáči, ale nutná byrokracie si žádá své. Takže zkrácená verze – na naši duši, na psí uši, na kočičí svědomí, že když si u nás nakoupíte, uděláme vše pro to, abyste vy i váš chlupáč byli maximálně spokojení.

A pro ty, kteří rádi právní hantýrku, dáváme níže kompletní informace o obchodních podmínkách.

Obchodní podmínky e-shopu Chlupáči.cz

Kontaktní e-mail: napiste@chlupaci.cz 
Kontaktní telefon: 731 031 026

1. Jsme společnost Chlupáči.cz, s.r.o., sídlíme Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín, IČ: 089 86 126, DIČ: CZ08986126, jsme zapsaní v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44983 („my“), a prodáváme chovatelské potřeby, krmiva a doplňky stravy pro zvířata („zboží“) v e-shopu na adrese chlupaci.cz („Chlupáči.cz“, „e-shop“).

2. Rádi bychom vás tímto dokumentem seznámili s našimi vzájemnými právy a povinnostmi v případě nákupu na Chlupáči.cz.

3. Tyto obchodní podmínky:

jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si spolu domluvíme něco odchylně od těchto podmínek, bude mít naše dohoda přednost. V našem vztahu se kromě toho řídíme českými zákony, zejména občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“);

jsou v češtině a řídí se českým právním řádem. Pro případné spory jsou příslušné české soudy (tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů);

můžeme měnit nebo doplňovat. Práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze obchodních podmínek tím nejsou nijak dotčena.

4. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám budeme zasílat obchodní sdělení týkající se obdobného zboží. Tento postup nám dovoluje zákon, pokud jej neodmítnete. Kdykoliv budete moct obchodní sdělení odhlásit - jednoduše zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Vaši e-mailovou adresu jinak budeme za tímto účelem používat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi.

5. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v záložce Ochrana osobních údajů.

6. Web Chlupáči.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména když potřebujeme provést údržbu hardware nebo software – buď našeho anebo cizího, který používáme.

7. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete napsat na e-mailovou adresu: napiste@chlupaci.cz.

I. Uživatelský účet na Chlupáči.cz

1. Na Chlupáči.cz si můžete založit uživatelský účet a provést z něj objednávku. Registrace není povinná – objednávku na našem e-shopu mohou provést i neregistrovaní.

2. Při registraci i při objednávání nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě veškeré údaje a při jakékoliv jejich změně je aktualizovat. Vámi uvedené údaje považujeme za správné.

3. Při registraci nám také udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání novinek ze světa Chlupáčů.cz. Tento souhlas můžete kdykoliv v nastavení uživatelského účtu odvolat. Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete v záložce Ochrana osobních údajů.

II. Nákup zboží pro chlupáče

Vystavené zboží

1. Náš e-shop obsahuje všechny potřebné informace o zboží. Můžeme s vámi však uzavřít kupní smlouvu i za jiných podmínek - které si sjednáme individuálně (například pokud si budete přát objednat zboží v nestandardním množství nebo třeba zaslat do jiné země).

2. Vystavením zboží vás pouze informujeme o jeho podrobnostech, vlastnostech a ceně. Aby mezi námi mohla vzniknout kupní smlouva, musíme vaši objednávku potvrdit - nemáme tak povinnost ohledně vámi objednaného zboží kupní smlouvu uzavřít (nepoužijeme ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).

3. Pokud je u zboží uveden zjevně chybný údaj (třeba chyba v psaní, v číslech), není tento údaj, např. cena, závazná - k uzavření kupní smlouvy tak nemůže dojít.

4. Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 


Jak probíhá objednávka?

5. Naše zboží si můžete pořídit prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací je vytvořena objednávka („Objednávka“).

6. Poté, co obdržíme a potvrdíme vaši Objednávku, vám na uvedený e-mail zašleme potvrzení, že se Objednávka vyřizuje. Tímto okamžikem mezi sebou uzavíráme kupní smlouvu – tedy v momentě, kdy vám takovou potvrzující zprávu doručíme. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás požádat o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržíme potvrzení této Objednávky.

7. Náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vzniknou v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy mezi námi, jdou za vámi. 


Co nastane po objednávce?

8. Zboží vám dodáme do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy naskladněno.

9. Zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete, kontaktujeme vás, zda si přejete odstoupit od smlouvy nebo zboží znovu doručit. Pokud nám na e-mail neodpovíte, můžeme vaši nečinnost považovat za odstoupení. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás můžeme chtít uhradit - jsme v takovém případě oprávnění tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně. Pokud si budete přát opakované doručení, jedná se o vícenáklady, které jdou za vámi. V takovém případě si, prosíme, objednejte znovudoručení prostřednictvím našeho e-shopu za symbolickou 1 Kč (náklady spojené s administrací), ke kterému přiúčtujeme náklady za opětovné doručení prostřednictvím vybraného dopravce.

10. Zboží zasíláme Zásilkovou, Českou poštou, dopravní společností GLS nebo PPL. Osobní odběr je možný na adrese Chlupáči.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8.

11. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosíme, zdokumentujete a dejte nám o něm vědět. 

III. Platba za zboží pro chlupáče

1. Cenu za zboží a případné s nákupem spojené náklady můžete uhradit:

• kartou online - prostřednictvím platebního systému ComGate (poskytovatel ComGate Payments, a.s.)

• rychlou online platbou přes vaše internetové bankovnictví u Poštovní spořitelny, České spořitelny, ČSOB, Fio Banky, Komerční banky, MBank, Raiffeisen BANK nebo Unicredit Bank (poskytovatel ComGate Payments, a.s.)

• bankovním převodem na náš bankovní účet č. 65465474/5500 vedený u společnosti Raiffeisen BANK.

2. Po zvolení způsobu platby se řiďte příslušnými pokyny k provedení platby.

3. V případě bezhotovostní platby je cena zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

4. Po uhrazení ceny vám vystavíme daňový doklad splňující požadavky právních předpisů a odešleme na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Doklad už nebude vložen do zásilky. 

5. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

IV. Když se rozhodnete vrátit zboží do 14 dnů

1. Tato část o odstoupení se aktivuje jen v případě, kdy objednáváte jako spotřebitel = nikoliv v rámci podnikatelské činnosti (nenakupujete na IČ). České zákony vám v takovém případě garantují určitá práva.

2. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží. O vašem úmyslu odstoupit nás musíte informovat – e-mailem nebo dopisem. Napište nám co a kdy jste u nás kupovali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět. Můžete použít připravený vzorový formulář pro odstoupení, stačí si ho stáhnout zdePošli to zpátky.

3. V některých případech však od koupě zboží odstoupit nejde – a to třeba u zboží, které se rychle kazí, nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Odstoupit nelze ani v případně koupě zboží v uzavřeném obalu, které po vynětí z obalu již nejde z hygienických důvodů vrátit (např. produkty týkající se péče o zuby a uši zvířat, kosmetika pro zvířata).

4. Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho první dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. Zboží nám můžete zaslat nebo předat na adresu Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil snížení hodnoty zboží jiným nakládáním, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné. Náklady na vrácení zboží k nám nesete vy.

5. Pokud nám vrátíte zboží poškozené vaším nesprávným zacházením nebo ho nevrátíte kompletní, můžeme vracenou kupní cenu ponížit o odpovídající částku (jakožto náhradu za snížení hodnoty zboží). Tuto částku si můžeme jednostranně započítat proti vracené kupní ceně, stejně jako jiné vícenáklady nebo škodu, která byla způsobena porušením vašich právních nebo smluvních povinností.Pokud nám vrátíte zboží poškozené vaším nesprávným zacházením nebo ho nevrátíte kompletní, můžeme vracenou kupní cenu ponížit o odpovídající částku (jakožto náhradu za snížení hodnoty zboží). Tuto částku si můžeme jednostranně započítat proti vracené kupní ceně, stejně jako jiné vícenáklady nebo škodu, která byla způsobena porušením vašich právních nebo smluvních povinností.

6. Pokud odstupujete od smlouvy nebo její části a my jsme vám k objednávce poslali dárek, platí, že jsme tento dárek dali s tzv. rozvazovací podmínkou. Pokud od nákupu nebo jeho části odstoupíte, rozvazuje se tím darovací smlouva. Prosíme, dárek nám vraťte spolu se zbožím, které posíláte zpět. To neplatí pro pamlsky a vzorky krmiv.

V. Když bude mít zboží vadu

1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, zboží:

má vlastnosti, které jsme si domluvili nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat, hodí se k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo předloze, byla-li určena;

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití neodpovídáme. 


Jak reklamovat?

3. Reklamaci, prosíme, pošlete na e-mail: napiste@chlupaci.cz nebo dopisem na adresu Chlupáči.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8.

4. K reklamaci uveďte:

vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

5. Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu Chlupáči.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní. Vzor reklamačního formuláře si můžete stáhnout zde: Reklamační formulář Chlupáči.cz

6. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 


Způsoby vyřešení reklamace

7. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

dodání nové nebo chybějící věci;

bezplatnou opravu;

přiměřenou slevu; nebo

vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

8. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

9. Dejte nám při uplatnění reklamace vědět, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

10. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku vyhovět.

11. Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 


Vyřízení reklamace

12. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

13. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

VI. Závěrem

1. Máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Nejsme vázáni žádným etickým kodexem chování. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

3. Veškerá ujednání mezi námi a vámi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, bude se vztah řídit právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku, její části nebo naše produkty bez našeho souhlasu.

5. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


V Děčíně, dne 1. 9. 2020