Doprava ZDARMA nad 1 500 Kč a eko taška jako dárek od 2 000 Kč

Jak reklamovat

Než váš balíček odešleme, pečlivě kontrolujeme vše, co do něj pro vás a vašeho chlupáče dáme. Někdy se ale bohužel může stát, že věc má vadu na kráse. To ale není žádná tragédie. Jednoduše nám ji pošlete zpět a napište, co jí chybí, nebo naopak přebývá. 

A pro ty, kteří rádi právní hantýrku, dáváme níže kompletní informace o tom, jak u nás reklamovat.

 Jak reklamovat aneb Co, když to bude mít vadu

Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, zboží:

má vlastnosti, které jsme si domluvili nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží očekávat, hodí se k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

odpovídá kvalitou nebo provedením vzorku nebo předloze, byla-li určena;

je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití neodpovídáme.  

Jak reklamovat a co nám napsat?

Reklamaci, prosíme, pošlete na e-mail: napiste@chlupaci.cz nebo dopisem na adresu Chlupáči.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8

 K reklamaci uveďte:

vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu Chlupáči.cz, s.r.o., Za Karlínským přístavem 683/6, 186 00 Praha 8. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.


Můžete použít připravený vzorový formulář pro reklamaci
Stačí si ho tady kliknutím na odkaz stáhnout: reklamační formulář Chlupáči.cz

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.  

Jak reklamaci vyřešíme?

Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná:

dodání nové nebo chybějící věci;

bezplatnou opravu;

přiměřenou slevu; nebo

vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy.

U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.

Dejte nám při uplatnění reklamace vědět, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, pokud jste žádali opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatné vady včas, máte práva stejná jako při nepodstatné vadě.

Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku vyhovět.

Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 


Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.

Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.