Doprava ZDARMA nad 1 390 Kč a pamlsky nebo eko taška jako dárek od 1 990 Kč.

Jak reklamovat

Než váš balíček odešleme, pečlivě kontrolujeme vše, co do něj pro vás a vašeho chlupáče dáme. Někdy se ale bohužel může stát, že věc má vadu na kráse. To ale není žádná tragédie. Jednoduše nám ji pošlete zpět a napište, co jí chybí, nebo naopak přebývá. 

A pro ty, kteří rádi právní hantýrku, dáváme níže kompletní informace o tom, jak u nás reklamovat.

 Jak reklamovat aneb Co, když to bude mít vadu

1. Odpovídáme za to, že zboží nemá při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy ho přebíráte, zejména:

• odpovídá vaší objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě, případně má další ujednané vlastnosti nebo vlastnosti, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na naše reklamy a jiné materiály nás nebo našich obchodních partnerů),

• se hodí k dohodnutému nebo požadovanému účelu,

• se hodí k účelu, pro které se zboží tohoto druhu obvykle používá

• má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí

• odpovídá jakostí nebo provedením vzorku či předloze,

• vyhovuje právním předpisům.

2. Pokud jsme vás před koupí výslovně upozornili, že se některá vlastnost věci liší a vy jste s touto vlastností souhlasili, nejde zboží pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde věc reklamovat pro vady, pro které byla zlevněna a my jsme vás na tento důvod zlevnění předem upozornili.

3. Pokud se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.

4. Věc můžete reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí zásilky. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou věc nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.

5. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.

Jak reklamovat a co nám napsat?

6. Zboží můžete reklamovat jakkoliv. Zavolejte nám, stavte se, napište e-mail nebo dopis. 
Kontaktní údaje na nás jsou: napiste@chlupaci.cz nebo adresa Chlupáči.cz, s.r.o., Nad Palatou 3065/32, 150 00 Praha 5.

7. Prosíme, sdělte nám:

• vaše kontaktní údaje, na které vám dáme vědět, jakmile bude reklamace vyřízena,

• jak se vada projevuje a kdy jste na ni přišli,

• jak si přejete reklamaci vyřídit,

• jakýkoliv doklad o nákupu.

8. Vadné zboží nám pošlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem. Někdy nám může stačit i jen zaslání fotografie – dali bychom vám vědět.

9. Zboží při přepravě vhodně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme o pochopení, že pro většinu reklamací (a jejich posouzení) je potřeba zaslat zboží kompletní - opět nás v takovém případě ideálně kontaktujte dopředu, domluvíme se, jestli je to i váš případ.

10. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.

Můžete použít připravený vzorový formulář pro reklamaci
Stačí si ho tady kliknutím na odkaz stáhnout: reklamační formulář Chlupáči.cz

Co můžete požadavat?

11. V první řadě po nás můžete chtít opravu, doplnění nebo výměnu zboží.

12. Pokud je zvolený způsob nemožný (například zboží už není v prodeji) nebo nepřiměřeně nákladný (například stačí jen dodat příslušenství, které jsme zapomněli přibalit), můžeme vaši volbu upravit.

13. Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:

• vadu jsme odmítli odstranit nebo ji neodstranili řádně v předpisy stanovené lhůtě, případně je zjevné, že to odstranit nezvládneme či nestihneme,

• vada se projevuje opakovaně,

• vada je podstatná.

Odstoupit od smlouvy nejde (a máte tedy jen nárok na slevu), pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významného charakteru.

Jak vyřídíme reklamaci?

14. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu, jak píšeme v předchozím bodě.

15. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vašich kontaktních údajích, které jste vyplnili při reklamaci. Pokud si věc zpátky nepřevezmete, můžeme po vás chtít přiměřené náklady, které se pojí s uskladněním věci.

16. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

Zpět do obchodu