Žárlivost nepodceňujte ani u chlupáčů, může se vymstít

Pejsek může žárlit na kočičku, kočka zase na psa. Nebo mohou oba žárlit na vašeho partnera.

Ve všech případech to považujeme za nežádoucí chování, které může mít různou podobu a dobu trvání. Jak se žárlivost projevuje a jaký k tomu může mít váš mazlíček důvod?

Jednostranná pozornost

Zvířata začnou žárlit, pokud nemají dostatek pozornosti od svého pána. A když k tomu ještě přidáme to, že všechnu pozornost na sebe strhne jiný člen domácnosti, může být zle. Často tomu tak bývá s pořízením mláděte. Koťátko nebo štěňátko je přeci tolik roztomilé a potřebuje neustálou péči a výchovu, a tak se od nich lidé mnohdy neodtrhnou ani na krok. To vše však starší chlupáč vnímá a může začít žárlit. Dokonce i fena může postupem času začít žárlit na svá vlastní štěňata, pokud se jí nedostává pozornosti kvůli nim.

Stejná situace může nastat i s příchodem lidského mláděte – miminka. Domácí mazlíček může negativně vnímat i vašeho nového partnera. Ve všech případech bychom neměli zapomínat spravedlivě rozdělovat pozornost mezi všechny členy rodiny, i ty zvířecí.

Upřednostňování

I když se budete snažit dávat dávku pozornosti všem mazlíčkům stejně, může se stát, že jeden z nich bude nechtíc i tak upřednostňován, a to třeba z důvodu jeho velikosti či zdravotního stavu. Při podávání léků nebo při jiné příležitosti totiž dostává něco navíc a zdravý pes nechápe, proč on ne.

Na toto téma byl proveden experiment, kdy dva psi sedící vedle sebe plnili určitý povel, ale jen jeden z nich byl za jeho provedení odměněn. Výsledkem bylo, že pes, který odměnu nedostal, po chvíli ztratil zájem o cvičení, povel neuposlechl a vykazoval známky stresu při odměňování svého soka. To nasvědčuje, že upřednostňování jednoho z nich toho druhého frustrovalo a vzbudilo to v něm žárlivost.

Jak poznat žárlení

To se nedá snadno říci. Každé zvíře se projevuje jinak a ne vždy jde o příznaky žárlení. Ač máme podezření, že se pes či kočka chová jinak, protože žárlí, neměli bychom brát tyto projevy na lehkou váhu a raději navštívit veterinárního lékaře. Může se totiž jednat o příznaky nějaké nemoci či zranění.

Mazlíček může být z ničeho nic skleslý, bez nálady, může projevovat agresi vůči svému soupeři i okolí nebo si pozornost snaží vydobýt různými nekalostmi. Mezi časté nešvary patří například zhoršení hygienických návyků, kdy se mazlíček začne venčit doma. Dostatečná pozornost, fyzická i psychická aktivita by tomuto stavu měla napomoci.

Pokud projevy žárlivosti omezují některého ze členů rodiny i přes snahu o spravedlivé rozdělení pozornosti, je třeba dát chlupáči najevo, že má přestat, protože se nemá čeho bát. To se stává často u fyzického kontaktu mezi vámi a partnerem, na kterého pejsek či kočka žárlí. Pokud zvíře napadá vašeho partnera, je nutné mu v tom zamezit, dát mu nějaký povel či odvést pozornost a dlouhodobě pracovat na vztahu mezi nimi. Když si bude váš partner s mazlíčkem hrát nebo jej bude krmit či cvičit, určitě na něj rychle přestane žárlit, protože ho přijme do rodiny.